7.00 Za śp. Barbarę Karaszkiewicz /1 popogrzebowa/
8.00 Wynagradzająca NSNMP z racji I soboty miesiąca
17.00 Za śp. Ryszarda Wadowskiego w 5 r. śm. i dziadków Genowefę i Władysława Gajewskich
18.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ani z Markiem, Piotra i wnuczki Julii
18.00 Za śp. Ryszarda Wasilewicza /popog./