7:00 + Witosława Gałka (pog.)
7:00 + Grażynę Szygendowską (pog.)
7:00 + Tomasza Zajkowskiego (pog.)
7:00 o silną wiarę i katolickie wychowanie młodzieży
17:00 + Krystynę Rybicką
18:00 + Grażynę Majewska-Poleszak
18:00 dziękczynna za otrzymane łaski w kończącym się roku