7:00 + Andrzeja Pniewskiego (5 greg.)
7:00 + Konrada Ossowskiego (pog.)
7:00 + Krystynę Jasińską (pog.)
7:00 w intencji Bogu wiadomej
17:00 + Witolda Stępkę (3 greg.)
18:00 + Stanisławę Ludwiczak (pog.)
18:00 + Mariannę Kubik (pog.)