7:00 + Andrzeja Pniewskiego (7 greg.)
7:00 + Helenę Sieradzką (pog.)
7:00 + Jarosława Rzeszotarskiego (pog.)
7:00 w intencji Bogu wiadomej
17:00 + Witolda Stępkę (5 greg.)
18:00 + Dariusza Jaskułę (pog.)