7:00 + Andrzeja Pniewskiego (12 greg.)
7:00 + Annę Piskorz (pog.)
7:00 + Krystynę Rybicką
7:00 w intencji Bogu wiadomej
17:00 + Witolda Stępkę (10 greg.)
18:00 + Karolinę Tkaczyk (6 r. śm.)
18:00 + Tomasza Zajkowskiego (pog.)