7:00 + Andrzeja Pniewskiego (13 greg.)
7:00 + Gustawę Buchner (pog.)
7:00 + Krystynę Jasińską (pog.)
7:00 + Ryszarda Brudzyńskiego (pog.)
17:00 + Witolda Stępkę (11 greg.)
18:00 + Mariannę Kubik (pog.)