7:00 + Dariusza Dulka (pog.)
7:00 + Józefa Choińskiego (pog.)
7:00 + Jana Bukowskiego (pog.)
7:00 + Wandy Stołowskiej (pog.)
17:00 + Witolda Stępkę (12 greg.)
18:00 + Andrzeja Pniewskiego (14 greg.)
18:00 + Genowefę Fabisiak (pog.)