7.00 Za śp. Stanisława Dąbek /popog./
7.00 Za śp. Barbarę Falkowską /popog./
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
7.00 Za śp. Annę Bejger /1 r. śm./ i Włodzimierza Bejger /15 r. śm./
18.00 Za śp. Halinę Kozanecką /1 popogrzebowa/