7:00 + Annę Piskorz (pog)
7:00 + Irenę Lewandowską ( 1 pog.)
7:00 + Andrzeja Pniewskiego (18 greg.)
17:00 + Witolda Stępkę (16 greg.)
18:00 + Henryka Kajkowskiego