7:00 + Andrzeja Pniewskiego (19 greg.)
7:00 + Annę Lubomską (1 pog.)
7:00 + Jana Jerzego Łupkowskiego (1 pog.)
17:00 + Witolda Stępkę (17 greg.)
18:00 o Boże błogosławieństwo dla nowożeńców Mariusza i Martę Trembińskich