7:00 + Andrzeja Pniewskiego (27 greg.)
7:00 + Alinę Kozanecką (pog.)
7:00 + Genowefę i Jana Kwaśniewskich
17:00 + Witolda Stępkę (25 greg.)
18:00 + Dariusza Zarębę