7:00 + Gustawę Buchner (pog.)
7:00 + Józefa Choińskiego (pog.)
7:00 + Joannę Sztreker
17:00 + Witolda Stępkę (27 greg.)
18:00 + Andrzeja Pniewskiego (29 greg.)