7.00 Za śp. Henryka Chmielewskiego /popog./
7.00 Za śp. Jadwigę Sieradzką /popog./
7.00 Za śp. kpt. Józefa Ruschara i Biskupa Tadeusza Płoskiego
7.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /popog./
18.00 Za śp. Teresę i Janusza Staniszewskich