7:00 + Mieczysława Janczyka (pog.)
7:00 + Irenę Lewandowską(pog.)
7:00 + Bogdana Cybulskiego (pog.)
8:00 wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
17:00 + Marię Stawicką (pog.)
18:00 + Grażynę Szygendowską (pog.)
18:00 + rodziców Zabłotnych i chrzestną Anielę Gadowską
18:00 w int. mieszkańców ul. Armii Krajowej numery 11-20 i Baczyńskiego