7:00 + Marię Trojanowską-Nowicką (pog.)
7:00 + Józefę Cytacką (pog.)
17:00 + Genowefę i Jana Kwaśniewskich
17:00 + Teresę Czajkowską (4 greg.)
18:00 + Jarosława Rzeszotarskiego (pog.)
18:00 + Henryka Podleckiego (pog.)
18:00 w intencji mieszkańców ul. Obrońców Helu i ul Żyznej (bloki)