7:00 + Genowefę Fabisiak (pog.)
7:00 + Grzegorza Cieślaka (pog.)
17:00 + Teresę Czajkowską (10 greg.)
18:00 + Tomasza Zajkowskiego (pog.)
18:00 + Jacka Ligowskiego (intencja od sąsiadów)
18:00 w intencji mieszkańców ul. Bytnara i ul. Wańkowicza