7:00 + Marię Zadrozińską (pog.)
7:00 + Teresę Czajkowską (11 greg.)
17:00 + Józefę i Włodzimierza Kulińskich
18:00 + Weronikę Wudarską (pog.)
18:00 + rodziców Genowefę i Stanisława Kopczyńskich
18:00 w intencji mieszkańców ul. Dywizjonu 303, ul. Andersa (domki) i ul. Chruściela