7.00 Za śp. Ryszarda Wasilewicza /popog./
7.00 Za śp. Jadwigę Rudnicką /popog./
7.00 Za śp. Walentego Szczetkarza /popog./
7.00 Za śp. Irenę Marcinkowską /1 popogrzebowa/
18.00 Za śp. Edwarda Legawiec w 6 r. śm.