7:00 + Barbarę Pawłowską (6 r. śm.)
7:00 + Teresę Czajkowską (15 greg.)
17:00 + Andrzeja Ambroziewicza (pog.)
18:00 + Mieczysława Janczyka (pog.)
18:00 + Romualda Ziólkowskiego (12 r. śm.)