7:00 + Krystynę Jasińską (pog.)
7:00 + Ryszarda Lewandowskiego (pog.)
17:00 + Teresę Czajkowską (16 greg.)
18:00 + Andrzeja Miodka (pog.)
18:00 + Annę Piskorz (pog.)