7:00 + Irenę Lewandowską (pog.)
7:00 + Danutę Więcek (pog.)
17:00 + Teresę Czajkowską (17 greg.)
18:00 + Teresę Ziembińską (pog.)
18:00 + dziadków Maszkiewiczów i Stefańskich, Teresę i Ryszarda Tatulińskich