7:00 + Jana Bukowskiego (pog.)
7:00 + Teresę Czajkowską (18 greg.)
17:00 + Henryka Podleckiego (pog.)
18:00 + Bogdana Cybulskiego (pog.)
18:00 + Mirosława Kopciejewskiego