7:00 + Andrzeja Miodka (pog.)
7:00 + Teresę Czajkowską (21 greg.)
17:00 + Józefę Szczutowską (1 greg.)
18:00 + Zuzannę Strzeszewską
18:00 + Radosława Nisztora (1 greg.)