7:00 + Annę Piskorz (pog.)
7:00 + Teresę Czajkowską (22 greg.)
17:00 + Stanisława Miturę
17:00 + Józefę Szczutowską (2 greg.)
18:00 + Andrzeja Matuszaka (pog.)
18:00 + Radosława Nisztora (2 greg.)