7:00 + Ewę Haryńską (pog.)
7:00 + Teresę Czajkowską (23 greg.)
7:00 + Józefę Szczutowską (3 greg.)
17:00 + Andrzeja Pakulskiego (pog.)
18:00 + Grzegorza Cieślaka (pog.)
18:00 + Radosława Nisztora (3 greg.)