7:00 + Mariannę Kowalską (pog.)
7:00 + Teresę Czajkowską (29 greg.)
17:00 + Tomasza Rutkowskiego (pog.)
18:00 + Józefę Szczutowską (9 greg.)
18:00 + Radosława Nisztora (9 greg.)