7:00 + Andrzeja Pakulskiego (pog.)
7:00 + Andrzeja Ambroziewicza (pog.)
17:00 + Józefę Szczutowską (16 greg.)
18:00 + Teresę Ziembińską (pog.)
18:00 + Radosława Nisztora (16 greg.)