7:00 + Józefę Szczutowską (18 greg.)
7:00 + Ryszarda Lewandowskiego (pog.)
17:00 + męża Marka Chiba (22 r. śm.), r-ców Zofię i Ryszarda Arszyńskich, teściów Jana i Reginę Chiba
18:00 + Józefa Maliszewskiego, rodziców, teściów, zmarłych z rodziny Szałkowskich i Maliszewskich
18:00 + Radosława Nisztora (18 greg.)