7:00 + Józefę Szczutowską (20 greg.)
17:00 + Mirosława Kopciejewskiego (1 r. śm.)
17:00 + Zbigniewa Grzybowskiego
18:00 + Radosława Nisztora (20 greg.)
18:00 + Tadeusza i Lidię Kisielewskich