7:00 + Józefę Szczutowską (23 greg.)
7:00 + Joannę Sztreker (z ok. urodzin)
17:00 dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla Natalii Syska z okazji 80 urodzin
17:00 o Boże błog. i potrzebne łaski dla Kingi z okazji 23 urodzin
18:00 + Marię Zadrozińską (pog.)
18:00 + Radosława Nisztora (23 greg.)