7.00 Za śp. Józefa Tylickiego/popog./
7.00 Za śp. Jadwigę Rudnicką /popog./
7.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /popog./
7.00 Za śp. Józefa Portalskiego /1 popogrzebowa/
18.00 Za śp. Barbarę Truszczyńską /1 popogrzebowa/