7:00 + Józefę Szczutowską (26 greg.)
7:00 + Jacka, Mieczysławę i Teodorę Wasek
17:00 + Ryszarda Niedzielaka
18:00 + Andrzeja Pakulskiego (pog.)
18:00 + Radosława Nisztora (26 greg.)