7:00 + Jana Ronczkowskiego
7:00 + Wiktorię (2 r. śm.) i Edmunda Dużyńskich, Mariannę i Aleksandra Krawcewicz
17:00 + Józefę Szczutowską (27 greg.)
17:00 + Piotra Karwowskiego (5 r. śm.), Hieronimę i Stanisława Sobeckich, Barbarę i Sylwestra Karwowskich
18:00 + Radosława Nisztora (27 greg.)
18:00 + Helenę, Fabiana i Janusza Chrzanowskich
18:00 w intencji udanej operacji i szybkiego powrotu do zdrowia dla Krystyny Kacprzak