7:00 + Annę i Tadeusza Masiewicz
7:00 + Jana Keklaka (4 greg.)
17:00 + Dariusza Giszczaka i jego rodziców, Genowefę i Andrzeja oraz Wojciecha Kijek
18:00 + Jarosława Rzeszotarskiego (pog.)
18:00 + Wiesława Krysiaka (pog.)