7:00 + Marię Stawicką (pog.)
7:00 + Helenę Bigelman
17:00 + Ryszarda Niedzielaka (17 r. śm.)
17:00 + Jana Keklaka (5 greg.)
18:00 + Piotra Tomaszewskiego
18:00 + Ewę Haryńską (pog.)