7:00 + Jana Keklaka (6 greg.)
7:00 + Andrzeja Ambroziewicza (pog.)
17:00 + Bożenę Żółtowską (pog.)
18:00 + Pawła Chojnackiego (3 r. śm.)
18:00 + Henryka Podleckiego (pog.)