7.00 Za śp. Henryka Chmielewskiego /popog./
7.00 Za śp. Joannę Sztreker /popog./
7.00 Za śp. Walentego Szczetkarza /popog./
7.00 Za śp. Elżbietę Korzeń /popog./
18.00 Za śp. Ryszarda Wasilewicza /popog./