7:00 + Józefa Piekarka (pog.)
7:00 + Jerzego Drozdowskiego (40 r. śm.)
17:00 o zdrowie dla Elżbiety
17:00 + Kazimierza Pilarskiego (pog.)
18:00 + Jana Ronczkowskiego (pog.)
18:00 + Jana Keklaka (9 greg.)