7:00 + Jana Keklaka (10 greg.)
7:00 + Jerzego Jakubca (pog.)
17:00 + Zenona Janiaka
18:00 + Danutę Więcek (pog.)
18:00 + Czesławę Wołoszyn i Krzysztofa Pawlaka