7:00 + Wiesława Krysiaka (pog.)
7:00 + Krystynę Szponar (1 greg.)
17:00 + Zygmunta Pytla
18:00 + Helenę Gołębiewską (pog.)
18:00 + Jana Keklaka (11 greg.)