7:00 + Jana Keklaka (13 greg.)
7:00 + Krystynę Szponar (3 greg.)
17:00 + Mirosława Radomskiego (4 r. śm.) i rodziców Irenę i Michała Kozickich
18:00 + Józefę Cytacką (pog.)
18:00 + Andrzeja Ambroziewicza (pog.)