7:00 + Jana i Agnieszkę Kaczorowskich
7:00 + Krystynę Szponar (4 greg.)
17:00 + Jana Keklaka (14 greg.)
17:00 + Pawła Krysztof, Barbarę Krysztof i Stanisławę Krysztof
18:00 + Jana i Agnieszkę Kaczorowskich, zm. z rodziny Kaczorowskich i Okraszewskich
18:00 + Józefa Strzeleckiego, Stanisława Kopcińskiego