7:00 + Jana Keklak (16 greg.)
7:00 + Krystynę Szponar (6 greg.)
17:00 + Józefę i Włodzimierza Kulińskich
17:00 + Jana Józefowicza
18:00 + Mirosławę, Jerzego i Grzegorza Wiśniewskich
18:00 + Stanisława Pałka (24 r. śm.)