7:00 + Bożennę Żółtowską (pog.)
7:00 + Krystynę Szponar (7 greg.)
17:00 + Jana Keklak (17 greg.)
18:00 + Krystynę Rączkowską (pog.)
18:00 + Jerzego Zarębę (pog.)