7:00 + Krystynę Szponar (9 greg.)
7:00 + Jana Keklak (19 greg.)
17:00 + Tadeusza Dudzińskiego (pog.)
18:00 + Jana Lewandowskiego (w 70. rocz. urodzin)
18:00 + Jerzego Przędzińskiego