7:00 + Jana Keklak (20 greg.)
7:00 + Krystynę Szponar (10 greg.)
17:00 + rodziców Honoratę i Stanisława Kowalskich, Janinę i Czesława Kania, Jadwigę Misiak
17:00 + Jerzego Muras
18:00 + Wojciecha Kijek i jego rodziców, Franciszkę i Stanisława oraz Dariusza Giszczak
18:00 + Marka Radaszkiewicza (5 r. śm.)