7:00 + Jana Keklak (21 greg.)
7:00 + Kazimierza Pilarskiego (pog.)
17:00 + Krystynę Szponar (11 greg.)
17:00 + Jadwigę i Stanisława Kobuszewskich
18:00 + zmarłych z rodziny Stępków, dziadków Osieckich i Zabłockich
18:00 + Tadeusza Fijołek (1 r. śm.)