7:00 + Tobiasza Petrykowskiego (pog.)
17:00 + Krystynę Szponar (13 greg.)
17:00 + Jana Keklak (23 greg.)
18:00 + Józefa Piekarka (pog.)
18:00 + Jana Skoniecznego