7:00 + Jana Keklak (27 greg.)
7:00 o Boże błog. i opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Mariusza
17:00 + Kazimierza Pilarskiego (pog.)
18:00 + Helenę Gołębiewską (pog.)
18:00 + Krystynę Szponar (17 greg.)