7:00 + Tadeusza Dudzińskiego (pog.)
7:00 + Krystynę Szponar (29 greg.)
17:00 + Stanisława Keklak (9 greg.)
18:00 + Tobiasza Petrykowskiego (pog.)
18:00 + Tadeusza Zdebko (12 greg.)